شايد برای بهار...اما نميدونم چرا...

پر از نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

                                    و گــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم عشــــــــــــــــــــــــــــــــــق07.gif

 

                                                                         نه !

 

                                    خــــود عشقـــــم07.gif و پر از نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

 

 

و یارای بیــــــــــــــــــــــانم نیست

این احســــــــــــــــــــــاس زیبا را                 01.gif

                                                                   01.gif01.gif

                                                                   01.gif01.gif01.gif

 

========================================

 

و حالا ميدونی...اصلا نميتونم باور کنم که کسی وجود داشته باشه که بتونه تنها تنها اين همه دروغ بگه...متأسفم...واسه احساسهای پاکی که خورد ميشن و...تيکه های تيـــــــــــــــز و غمنــــــــــاکی دارن...

02.gif26.gif17.gif

Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
or how my heart breaks
I will be right here waiting for you

Richard  Marx

 

/ 0 نظر / 11 بازدید