# پرشین_بلاگ
توی حساب: فقط "يک" عدده تو اين عالم:                         فقط" يکعدد" ه ! بقيه هر چی هست             صفر است،                             همه صفر اند،                                             هيچ اند،                                              پوچ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید