# پرشین_بلاگ

...!

  سرتو ميندازی پايين و شروع ميکنی قدم برداشتن...پاييز اومده...همون بادای سرد...همون غروبا...غروبای سرد...غروبای رنگی...نارنجی...قرمز...پشت يه سری درختای سر خم کرده...<?xml:namespace ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید
دیگر تو را به یِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــــــــــــــــــــــاد نخواهم آورد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> دیگر به خاطر تو اشـــــــــــــــــک از دیده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید