تو حواست نیست و درست همین موقع...

زاییده میشه
یه کوچولو که به معصومیتش بخندی...آشوبی به پا میشه...

هر چقدر هم که خودشو بکوبه به در و دیوار دلت...
بزنه هر چی تو سینه اته بشکونه ...
مثل خوره همه وجودت رو بخوره...
آب شه و شبا از چشمات بیاد پایین....
فریاد شه و تو سینه ات خفه شه...
سکوت بشه و بره تو برق نگاهت...
صبر شه و تو خونت بجوشه...

بی قرار و آشفته ات کنه...
اخ ...همه زندگیتو ویرون کنه...

آب شه...اشک شه...داغ شه...آب بشی...اشک بشی...نیست بشی...نیست شدی و باز

باز وقتی چشمت میفته تو چشماش...
انگشتتو میذاری جلوی لبت و میگی هیسسسسسس...
و چه تنهايی تلخی...و همه باور ها...!!


Kassab%20Quiet%20Rendezvous%20France%2096x3.5.jpg


/ 0 نظر / 14 بازدید