حسادت...نفرت...و بد خواهی...سنگيه که ميندازی هوا...بعدش مياد رو سر خودت...؟!؟!

خيلی بيشتر از هميشه به اين جمله اعتقاد دارم و اينکه خيلی بيشتر از اينها بايد خدا رو شکر کنم و اينکه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
توی حساب: فقط "يک" عدده تو اين عالم:                         فقط" يکعدد" ه ! بقيه هر چی هست             صفر است،                             همه صفر اند،                                             هيچ اند،                                              پوچ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
3 پست
دی 82
3 پست
آذر 82
6 پست
آبان 82
5 پست
مهر 82
5 پست
شهریور 82
5 پست
مرداد 82
9 پست
تیر 82
7 پست
خرداد 82
9 پست
وبلاگ
72 پست