• اين وبلاگ برای هميشه بسته خواهد بود
  • آيدی delete خواهد شدوکاملا پاک خواهد شد
  •  تمام added های دو آيدی اصلی ام delete و ignore يا block خواهند شد
  • هرکی باورش نشد ازم پسورد بگيره بره چک کنه
  • با من حرف نزنيد
  • از همه بيزارم
  • و شايد از ...
  • يک کلام ختم کلام...ميخوام تنها باشم
  • خدانگهدار
/ 0 نظر / 10 بازدید