مگه ميشه رفت...؟!؟!؟!

سلام...همه خوبين؟...راستش ميخواستم که آپديت نکنم...اما جدی جدی مشکل پيش اومد...نظرات متن قبلی اونقدر زياد شد که بعضی دوستان تو نظر دادن دچار مشکل شدن.....خلاصه اينکه................................اينم آپديت.......................07.gif

===================================================

چشم , وجدان , عشق

همه جا تاریک ... سکوت حاکم ... مغرور ... وجدان خفته ... سخت
دو چشم نافذ ..... سکوت ..... سکوت ..... سکوت

همه جا تاریک ..... سکوت حاکم ..... تنها ..... آرام ..... به نقطه ای خیره
دو چشم نافذ ..... نگاهی گسیخته ..... به قابی زل زده ..... استوار

همه جا تاریک ..... سکوت حاکم ..... نگران ..... پریشان ..... مضطرب
دو چشم نافذ ..... شرمسار .... قدر شناسی نکرده .... خاموش ..... گرفته

همه جا تاریک .... سکوت حاکم .... حسرت .... عشقی مرده .... غمی در دل .... شکسته
دو چشم نافذ ..... اندوه ..... ظلم کرده ..... پایی در بند ..... تنها

همه جا تاریک ..... سکوت حاکم ..... غرور را بر باد داده ..... نرم ..... عاشق
دو چشم گریان... ..... راه بسته ..... پایان نا خواسته ..... آرزویی محال

همه جا تاریک ... سکوت حاکم ... اشکی خشکیده ... دلی سوخته ... بغضی گرفتار در گلو ... تنها
دو چشم گریان... مبهوت ... گنج از دست رفته ... سایه ی عشق به جا مانده ... پریشان ... مضطرب

همه جا تاریک ..... سکوت حاکم ..... پیکری خسته .... خانه ای بر آب .... کوله باری بسته
دو چشم گریان... ... گرمی عشق رفته ... حسرت .... محبتی ازدست داده ... اندوهی به جا مانده

همه جا تاریک .... سکوت حاکم .... پیکری بی جان .... حرف نگفته .... پوزش نخواسته
دو چشم منتظر ..... . راه نرفته ..... لبخندی بر لب ..... مصمم ..... صادق

همه جا تاریک ..... سکوت حاکم ...... شعله ای دردور .... عاشق .... عاشق .... عاشق

10838155_0_7013.fpx,0,0,1,1,78,164,FFFFFF

/ 0 نظر / 9 بازدید