بی تو...........

===== ميروم ز ديده ها نهان شوم...
========= ميروم که گريه در نهان کنم...
============ يا مرا جدايی تو می کشد...
=============== يا تو را دوباره مهربان کنم...


================== بی تو من کجا روم؟؟؟ کجا روم؟؟؟=>tanha2.JPG
Never say I LOVE YOU
If you dont really care

Never talk of feelings
If they arent really there

Never hold my hand
If you mean to break my heart

Never say forever
If you ever plan to part

Never say hello
If you think you'll say GOODBYE

Never say that I'm THE ONE
If you dream of more than me

Never lock up my HEART
If you don't have the key...


سلام.....متاسفانه به علت امتحانات.....اينجا تا ۲۰ام آپديت نميشود.....اما بهتون سر ميزنم مرتب......موفق باشيد

/ 0 نظر / 10 بازدید