خدا خدا

مشت ميکوبم بر در

                            پنجه می سايم بر پنجره ها

من به فريــــــــــــــــــــــــــــــاد

                           همانند کسی که نيازی به تنفس دارد

                                                                           محتاجم...

/ 0 نظر / 29 بازدید