روزگار غـــــــــــــــــــــــــــــــــریبی است نازنین<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

روزگاری که در آن

عشـــــــــــــــــــق

                     سوء تفاهمی است

                                         که با (( متاسفم)) گفتنی فراموش میشود...

 

 

                                        

/ 0 نظر / 9 بازدید