هنوز آشفته ی..........برگرد.......برگرد

 


ــــــ ياد من باشد تنها هستم ........ ماه بالای سر تنها يی ست.


ــــــ دور ها آوايی ست که مرا می خواند...............


ــــــ سايه هايی از دور.........مثل تنهايی آب..........مثل آواز خدا پيداست..........


ــــــ من دلم می خواهد................


ــــــ بايد امشب بروم..................


ــــــ من نمی دانم چرا................


ــــــ برای چه........................


ــــــ شايد......................


ــــــ کسی فهميد.............


ــــــ و من با آنکه................


ــــــ هنوز.........................


ــــــ برگرد........................


ــــــ و ببين چشمانم ..............


ــــــ ..........................


ــــــ و من با حالتی .............


ــــــ بی تو........................


ـــــ دور خواهم شد از اين خاک غريب..............دور خواهم شد از اين خاک غريب............ دور خواهم شد از اين خاک غريب......دور

27304_poster405.jpg

/ 0 نظر / 9 بازدید