همين بود آ خرين حرفت...

سلام دوستان1.gif اميدوارم تعطيلات عيد خوش گذشته باشه...4.gif...من تازه شروع کردم به وبلاگ نويسی...و خيلی خوشحال می شم اگه نظراتتون رو بهم بگين..و از دوست خوبم بهارکه با نظراتش اميدوارم کرد تشکر می کنم7.gif...اميدوارم در آينده وبلاگ بهتری بشه...3.gif


از خوندن نظراتتون خوشحال ميشم bear5.jpg


نمی دانم چرا رفتی
نمی دانم چرا
(( شايد خطا کردم‌))
و تو بی آنکه فکر غربت چشمان من باشی
نمی دانم کجا...تا کی...برای چه...
ولی رفتی و بعد از رفتنت باران چه معصومانه می باريد
و بعد از رفتنت يک قلب دريايی ترک برداشت
و بعد از رفتنت رسم نوازش در غمی خاکستری گم شد
و گنجشکی که هر روز از کنار پنجره با مهربانی دانه بر می داشت
تمام بالهايش غرق در اندوه غربت شد
و بعد از رفتن تو آ سمان چشمهايم خيس باران بود
و بعد از رفتنت انگار کسی حس کرد...من...بی تو
تمام هستی ام از دست خواهد رفت
کسی حس کرد...من...بی تو...هزاران بار در هر لحظه خواهم مرد
و بعد از رفتنت دريا چه بغضی کرد
کسی فهميد تو نام مرا از ياد خواهی برد
ومن با آنکه می دانم تو هرگز ياد من را با عبور خود نخواهی برد
هنوز آ شفته چشمان زيبای تو ام...
برگرد...برگرد.....
ببين که سرنوشت انتظار من چه خواهد شد
و بعد از اين همه طوفان و وهم و پرسش و ترديد
نمی دانم چرا؟
شايد به رسم و عادت پروانگی مان باز
برای شادی و خوشبختی باغ قشنگ آرزوهايت دعا کردم....


bear03.jpg

/ 0 نظر / 15 بازدید