تو

 

-وقتی زندگی يه نفر هستی...وقتی همهء اميد يه نفر هستی...وقتی وجود يه نفر هستی...وقتی يه نفر به اميد حضور تو به خودش اميد ميده...اون وقت...مسئوليتت زياد ميشه...

==============================================

-هر وقت خواستی...گوش ميدم....به حرفات...قول نميدم اشکاتو پاک کنم...اما ميتونم باهات گريه کنم...

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید