من...يه موجود مضحک...!!!

من به خود اندیشم
من به آن اندیشم
به آن دوست که در نیمه راه بودن
رهایم کرد
به آن دوست دوست داشتنی
من میروم با خود
و او خواهد بود
او به من خواهد خندید
به من که دوست داشتنم بی رنگ بود
به من که دوست داشتم
به من که آرزویی دست نیافتنی داشتم
به من که خنده دار خواهشی بودم
چه خنده دار بودم من برای شما
چه عاشق بودم من
دلباخته از بهر که
دوست؟
نه
چه خنده دار بود دوستی مان
چه خنده دار بودم من
 
به اينجا هم يه سر بزنين...به خصوص علم و صنعتی ها...انگار قراره برنامه ای باشه...:

زمان: يکشنبه ۲۲ تيرماه ۸۲

مکان: پارک نظامی گنجوی - خيابان وليعصر - پايين تر از توانير - کوچه احتشام (کروکی محل قرار بزودی همينجا اعلام ميشه)

 
 
 
/ 0 نظر / 15 بازدید