تو بگو...؟!

نياز داشتم
به کمک
اما دستم از تو دستاش سر میخورد

افتادن...سقوط...خلاء...و نبودن چیزی که قبلا بود02.gifگفت:
کاش بيشتر تو چشمام نگاه کرده بود
اينجوری شايد
تنهام نميذاشت


گفت:از دلت بگو
گفتم:......!!
40062_wallpaper280.jpgو


نبودن چیزی که قبلا بود

و نبودن چیزی که قبلا بود
و نبودن چیزی که قبلا بود
و نبودن چیزی که قبلا بود
و نبودن چیزی که قبلا بود
و نبودن چیزی که قبلا بود
و نبودن چیزی که قبلا بود
و نبودن چیزی که قبلا بود
...


/ 0 نظر / 12 بازدید